Součástí Českého Švýcarska nejsou jen skalní útvary tvořící místy skalní města, ale i soutěsky a kaňony. Jedním z největších lákadel Českého Švýcarska jsou Soutěsky u Hřenska na říčce Kamenice. Říčka zde protéká nádherným, kamennými bloky tvořeným kaňonem. Nejnavštěvovanějšími soutěskami, kde se mohou nechat návštěvníci převézt na lodičkách jsou Tichá a Divoká soutěska.

Soutěsky řeky Kamenice

V minulosti byly soutěsky velkou překážkou pro obyvatele pravobřežních obcí. Zároveň ale sloužily jako obživa pro rybáře a byly využívány i pro plavení dřeva. Koncem 19. století nechal kníže Clary-Aldringen upravit břehy říčky Kamenice, v soutěskách byla postavena restaurace a zahájena přeprava turistů na lodičkách. První byla zpřístupněna Tichá soutěska ( zvaná i jako Edmundova soutěska ) v roce 1890 a o osm let později i Divoká soutěska.

Soutěsky Hřensko

Tichá soutěska je 4 km dlouhá a vede z Hřenska až po Mezní můstek. V jejím nejužším místě, kde skály padají až do vody, je pro výletníky jediným způsobem překonání soutěsky plavba na lodičkách v úseku asi 900 metrů. Návštěvníci vystupují z lodiček nedaleko Mezního můstku, od kterého se mohou vydat po zelené turistické značce s převýšením asi 100 m do obce Mezná odkud je nádherný výhled na skály a pokračovat v túře dál na Mezní louku…

Soutěsky řeky Kamenice

Nebo mohou návštěvníci pokračovat navazující Divokou soutěskou dlouhou asi 2 km po žluté turistické značce. V nejužším místě soutěsky je opět možná pouze plavba na lodičkách asi v 450 metrovém úseku. Značená cesta vede dále soutěskou až po boční rokli, kde odbočuje ze soutěsky a zavede nás opět k Mezní louce, odkud můžeme pokračovat směrem na Pravčickou bránu a nebo se vrátit zpět do Hřenska.

Soutěsky Hřensko

Poloha Soutěsek u Hřenska na mapě: zde

Přístup: autem do Hřenska a pěšky po žluté značce soutěskami a od Mezního můstku vystoupat po zelené značce do Mezné a dále přes Mezní louku pokračovat v okruhu přes Pravčickou bránu zpět do Hřenska, nebo projít oběma soutěskami a vystoupat opět na Mezní louku a pokračovat dále k Pravčické bráně ( tuto trasu lze projít i v opačném směru Hřensko–Pravčická brána–Mezní louka–soutěsky ) Nebo se můžeme z Mezní louky vrátit do Hřenska autobusem.


Otevírací doba
Edmundova soutěska
Duben - Říjen
9.00-17.00 hod.
Vstupné
Plné 80 Kč
Snížené 40 Kč
Děti od 3-15 let 40 Kč
Pes s náhubkem 40 Kč
kočárky zdarma, kola se nepřepravují
Posled. loď směr Hřensko 17.00
Posled. loď směr Mezná 16.30

Otevírací doba
Divoká soutěska
Duben - Říjen
9.00-16.00 hod.
Vstupné
Plné 60 Kč
Snížené 30 Kč
Děti od 3-15 let 30 Kč
Pes s náhubkem zdarma
kočárky zdarma, kola se nepřepravují
Posled. loď směr Hřensko 16.00
Posled. loď opačný směr 15.30
--------------------------------
Cestovní pojištění online
 od Porovnej24.cz

Ojeté vozy Škoda octavia