Národní přírodní rezervaci Pulčinské skály nalezneme v jihovýchodní části CHKO Beskydy, asi 0.5 km severně od obce Pulčín. Pulčinské skály jsou největším moravským skalním labyrintem, který se nachází v nadmořské výšce 600-750 m. Pulčinské skály nemohou rozlohou konkurovat známým Českým skalním městům, jako jsou Prachovské skály nebo Adršpach, ale i jejich návštěva je zajímavá a vhodná pro rodinné výlety.

Pulčinské skály

Skalní labyrint je rozeset po jihovýchodním úpatí kopce Hradisko, kdy chaoticky naskládané obrovské balvany místy tvoří řady a stěny. Jejich výška je i 20 m a délka až 250m, ale velikost skalisek dostatečně nevynikne, protože jsou zakryty lesním porostem a jen část skalního masívu je viditelná z protějšího kopce od vesnice Pulčín.

Skalní labyrint-Pulčinské skály

Ve středověku stál na nejvyšším bodě skal hrad, ale do dnešních dnů se zachovaly pouze nepatrné zbytky. V minulosti byly skály taky využívány k úkrytu zbojníků a v dobách nájezdů z Uher i obyčejných lidí z okolí.

Pulčinské skály-Hradisko

Nedaleko ( asi 3 km ) od Pulčína se nachází vesnice Lidečko, kde jakoby ze země vystupuje rozpraskaná pískovcová deska zvaná Čertovy skály. Podle pověsti zde čert prohrál sázku, kdy měl za úkol přehradit údolí skalní stěnou do ranního kuropění, ale prohrál ji a tak stěna zůstala nedokončena.

Pulčinské skály

Poloha Pulčinských skal na mapě: zde

Přístup: autem do vesnice Lidečko a odtud odbočit směrem na Pulčín, kde je parkoviště, dále již pěšky po červeně značené stezce asi 600 m ke skalám.

Tip na pěší výlet: Ve vesnici Pulčín odbočíme u dřevěné studny vpravo ( do uličky mezi domy). Asi po 60-70 metrech odbočíme na první a jediné odbočce do leva a asi po 120 metrech vycházíme z vesnice po polní cestě mezi louky. Po kamenité polní cestě jdeme do mírného kopce. Postupně procházíme přes několik rozcestí ve tvaru Y, ale držíme se vždy vlevo. Cesta se postupně mírným obloukem stáčí vlevo k lesu. Z cesty můžeme při pohledu vlevo vidět údolí a vystupující Pulčinské skály na protější straně kopce. Údolí se postupně uzavírá a na jeho konci přicházíme k lesu, kde pokračujeme dál po lesní cestě, z které odbočujeme po 150-200 metrech ostře doleva ( do kopce ) a napojujeme se na modře značenou turistickou stezku. Modrá značka nás vede nízkým porostem a lesem a směřuje nás po hřebeni kopce ke skalám ( které jsme viděli na protější straně údolí ). Stezka nás dál vede kamenitou cestou mírně z kopce a za nějakou chvíli přicházíme k místu někdejšího skalního hradu. Tady se můžeme rozhodnout, jestli se vydáme schůdnější cestou lesem vpravo, kde můžeme vidět skalní bloky ze zadní strany, nebo se vydáme obtížnější ( strmější ) trasou skalami po stezce dolů. Obě tyto stezky se u potoka v dolní části údolí opět setkávají a odtud je již jen asi 0,6 km zpět do vesnice Pulčín. Celková délka trasy je asi 4,5 km.


Pulčinské skály
Do Pulčinských skal je volný vstup bez poplatku
--------------------------------
Cestovní pojištění online
 od Porovnej24.cz

Ojeté vozy Škoda octavia